Đánh giá bài viết


Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở nước ngoài liên thông với MXV

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới Quý khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV.

Quý khách hàng lưu ý:

• Tỷ giá mua và tỷ giá bán mới được áp dụng từ phiên ngày Quyết định này được ký kết;

• Tỷ giá quy đổi mới được áp dụng từ phiên sau ngày Quyết định này được ký kết.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

Áp dụng các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở nước ngoài liên thông với MXV


Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ