Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Mex-DN gửi tới Quý Khách Hàng các Quyết định về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 02/08/2022.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ