Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Công ty TNHH Giao Dịch Hàng Hóa MEX-DN gửi đến Quý Khách Hàng Quyết định số 403/QĐ/TGĐ-MXV và 404/QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/06/2022 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/06/2022.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ