Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn nông sản tại MXV

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Công ty TNHH MEX-DN gửi đến Qúy Khách Hàng:

  • Quyết định số 337 và 338/QĐ/TGĐ-MXV ngày 2/5/2022 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 3/5/2022;
  • Quyết định số 339/QĐ/TGĐ-MXV ngày 3/5/2022 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 4/5/2022.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ