Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Công ty TNHH MEX-DN gửi đến Quý Khách Hàng Quyết định số 297/QĐ/TGĐ-MXV và 298/QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/04/2022 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/04/2022.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ