5/5 - (1 bình chọn)

Bảng phí giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh tại MEX-DN, Quý khách chỉ tốn duy nhất 350.000 VNĐ/ Lot khi mở và đóng lệnh. Ngoài ra không có phí ẩn khác như phí qua đêm, phí spread…