CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và bảo mật thông tin Khách hàng, MEX-DN cam kết những thông tin và các quy định về bảo mật như sau: 

– MEX-DN có quyền sử dụng dữ liệu khách hàng vào mục đích kí kết hợp đồng giữa Khách hàng và MEX-DN; đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và cập nhật các chương khuyến mãi. MEX-DN cam kết không sử dụng dữ liệu Khách hàng sai mục đích; – Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ tại Văn phòng Trụ sở chính khi và chỉ khi hợp đồng giữa Khách hàng và MEX-DN được thành lập và kí kết; 

– MEX-DN cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

– Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Chữ ký điện tử do MEX-DN cung cấp. Khách hàng phải chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Chữ ký điện tử bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào; – Khách hàng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi MEX-DN có văn bản về việc đã nhận được thông báo mất “Mật khẩu đăng nhập” hoặc lộ mật khẩu của Khách hàng; 

– Trong trường hợp “Mật khẩu truy cập” bị thất lạc hoặc mất cắp hoặc nghi ngờ để lộ mật khẩu, Khách hàng phải thông báo ngay cho MEX-DN bằng văn bản thông qua email của khách sử dụng đăng kí tài khoản tại MEX-DN; 

– Các thay đổi/cập nhật thông tin cá nhân, khiếu nại và thắc mắc quý Khách hàng vui lòng gửi mail về hộp thư support@mexdn.vn bằng chính email khách sử dụng đăng kí tài khoản. MEX-DN sẽ không chấp nhận bất kì hình thức yêu cầu thay đổi/chỉnh sửa bằng email khác.