Đánh giá bài viết

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi đến Quý Thành viên Quyết định Bổ sung sản phẩm Đường trắng thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ICE EU vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam bắt đầu từ ngày 04/05/2021.

Bổ sung sản phẩm Đường trắng thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ICE EU vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ