Dầu thô WTI micro NYMEX

Hàng hóa giao dchDầu thô WTI NYMEX
Mã hàng hóaMCLE
Đ ln hđng100 thùng / lot
Đơn v yết giáUSD / thùng
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
Bước giá0.01 USD / thùng
Tháng đáo hn12 tháng liên tiếp và tháng 12 hoặc tháng 6 gần nhất tiếp theo
.
Ngày thông báo đu tiênTheo quy định của MXV
Ngày giao dch cui cùngNgày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn
Ký quTheo quy định của MXV
Gii hn v thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thc thanh toánKhông giao nhận vật chất

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô WTI micro NYMEX giao dịch trên Sở giao dịch hàng hoá NYMEX

Sản phẩm cùng danh mục

 

Dầu thô Brent

 

 

Khí tự nhiên

 

 

Dầu ít lưu huỳnh

 

 

Dầu thô WTI

 

 

Xăng pha chế