Deral nâng dự báo sản lượng đậu tương và duy trì sản lượng ngô vụ 2 của bang parana

Đánh giá bài viết

Theo ước tính của Bộ Kinh tế Nông nghiệp Brazil (Deral), sản lượng ngô vụ 2 ở bang Parana trong niên vụ 21/22 vẫn được duy trì ở mức 16 triệu tấn, cao hơn so với mức 5.7 triệu tấn trong niên vụ trước. Deral cũng cho biết, hiện tại ngô vụ 2 của Brazil đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch với 14% ngô đã trưởng thành


Đậu tương của bang Parana đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thu hoạch. Deeal cũng tăng dự báo sản lượng đậu tương của bang Parana niên vụ 2021/22 lên mức 12 triệu tấn, cao hơn so với mức 11.8 triệu tấn ở tháng 4, nhưng lại giảm 39% so với niên vụ trước do những ảnh hưởng của đợt hạn hán đầu năm
Bên cạnh đó, cho đến đầu tuần này, tỷ lệ gieo trồng lúa mì ở bang Parana đã đạt hơn 50% diện tích dự kiến. Sản lượng lúa mì niên vụ 2022/23 của bang này sẽ đạt được 3.88 triệu tấn, cao hơn so với mức 3.86 triệu tấn dự báo trước đó và tăng 21% so với niên vụ trước đó nếu như thời tiết thuận lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ