Dữ liệu thị trường

Sản phẩmSep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20
Ngô CBOT5,322,0956,103,5048,302,6883,774,3846,270,8108,067,4227,778,8148,115,230
Ngô mini CBOT13,18412,96813,8589,89310,92910,62325,71531,965
Đậu tương CBOT3,445,3146,913,1573,416,4844,994,3623,719,8985,270,8305,500,1664,709,212
Đậu tương mini CBOT17,36528,57713,67323,49720,23720,78532,99931,976
Dầu đậu tương CBOT2,527,4342,759,0333,242,7143,213,1552,779,1083,276,5363,258,6622,946,356
Khô đậu tương CBOT2,086,3502,372,1733,009,2462,998,3882,241,8793,222,9572,982,4852,240,387
Lúa mì CBOT1,539,8481,952,4402,614,5841,764,3482,524,0253,378,5643,342,7452,699,578
Lúa mì mini CBOT16,5247,4105,3994,8346,3506,34019,09918,988
Cà phê Arabica ICE US750,9811,133,8691,715,1031,216,8721,060,2491,555,9881,401,056884,553
Cà phê Robusta ICE EU283,992618,004519,275503,201356,563431,366453,391393,823
Ca cao ICE US1,031,8221,059,9381,171,287789,2081,103,0601,164,8291,236,846704,730
Đường ICE US4,815,5272,068,7272,317,7682,420,6524,770,8435,033,3784,650,2103,940,569
Bông ICE US498,553771,503953,641591,376803,5231,108,4471,058,323819,599
Cao su RSS3 TOCOM73,53682,51987,70194,02394,96087,11999,66765,805
Cao su TSR 20 SGX131,322118,360143,719133,945164,220160,741183,765149,123
Bạch kim NYMEX739,168408,309399,670588,197468,298455,828738,101218,691
Bạc COMEX2,579,8731,810,5162,334,2881,542,7262,012,6962,515,3072,291,6071,357,763
Đồng COMEX1,491,3941,673,9562,116,6561,665,7182,071,9842,823,8402,324,8391,761,078
Quặng sắt SGX1,161,298944,3481,041,7991,065,228950,0381,447,5641,978,1691,121,605
Sản phẩmSep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20
Ngô CBOT1,593,4681,586,5701,457,2051,473,2521,546,2038,067,4227,778,8148,115,230
Ngô mini CBOT10,71411,4976,4828,8509,34410,62325,71531,965
Đậu tương CBOT709,209687,659827,360713,572838,6965,270,8305,500,1664,709,212
Đậu tương mini CBOT12,2407,11410,0368,29910,34820,78532,99931,976
Dầu đậu tương CBOT487,184527,835527,931500,970534,1263,276,5363,258,6622,946,356
Khô đậu tương CBOT419,858435,778424,936429,168496,3643,222,9572,982,4852,240,387
Lúa mì CBOT367,987406,564359,244411,204515,9583,378,5643,342,7452,699,578
Lúa mì mini CBOT1,4201,8461,1561,5082,1506,34019,09918,988
Cà phê Arabica ICE US264,702307,404281,751277,805308,3931,555,9881,401,056884,553
Cà phê Robusta ICE EU145,1823,530,646123,926102,047129,833431,366453,391393,823
Ca cao ICE US307,908310,610326,623282,609340,1231,164,8291,236,846704,730
Đường ICE US900,308979,3111,010,807993,9681,193,4535,033,3784,650,2103,940,569
Bông ICE US235,307247,094199,900221,999268,4581,108,4471,058,323819,599
Cao su RSS3 TOCOM18,13014,17315,31516,30914,19587,11999,66765,805
Cao su TSR 20 SGX69,68968,54767,70766,92168,161160,741183,765149,123
Bạch kim NYMEX85,59189,36990,46199,045102,290160,741183,765149,123
Bạc COMEX213,392225,004204,547229,725229,3122,515,3072,291,6071,357,763
Đồng COMEX234,768238,480209,490266,891261,4862,823,8402,324,8391,761,078
Quặng sắt SGX5538435272865255835005865107941,447,5641,978,1691,121,605