Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Mex-DN gửi tới Quý Khách Hàng Quyết định số 717/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG ngày 26/9/2022. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2022 thay thế cho Quyết định số 773/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/12/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ