Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Công  ty TNHH MEX-DN  gửi đến Quý Khách Hàng  Thông báo số 310/TB/TGĐ-MXV ngày 22/04/2022 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ