Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Khách Hàng Thông báo số 346/TB/TGĐ-MXV  ngày 09/05/2022  về việc “Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV vào ngày 16/05/2022 (Thứ 2)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ