Nguyên Liệu
STT
Mã hàng hóa
Tên hàng hóa
Sở giao dịch
Độ lớn hợp đồng
Đơn vị yết giá
Bước giá tối thiểu
Thời gian giao dịch
1
LRCCà phê Robusta
ICE EU
10
1
1
Thứ 2 – Thứ 6:

16:00 – 00:30
2
CCECacao
ICE ES
10
1
1
Thứ 2 – Thứ 6:

16:45 – 01:30
(ngày hôm sau)
3
SBEĐường
ICE US
112000
0,01
0,01
Thứ 2 – Thứ 6:

15:30 - 01:00
4
ZFTCao su TRS20
SGX
5000
0,01
0,0001
Thứ 2 - Thứ 6:

06:55 – 17:00
5
KCECà phê Arabica
ICE ES
37500
0,01
0,05
Thứ 2 – Thứ 6:

16:15 - 00:30
(ngày hôm sau)
6
TRUCao su RSS3
TOCOM
5000
1
0,1
Thứ 2 - Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00– 13:15
• Phiên 2: 14:30 – 17:00
7
CTEBông sợi
ICE US
50000
0,01
0,01
Thứ 2 – Thứ 6:

09:00 - 02:20
(ngày hôm sau)
8
QWĐường trắng
ICE EU
50000
1
0,1
Thứ 2 – Thứ 6:

14:45 - 00:00
(ngày hôm sau)
9
MPODầu cọ thô
BMDX
25 tấn
1
1
Thứ 2 – Thứ 6:
Phiên 1: 09:30 – 11:30
Phiên 2: 13:30 – 17:00