Sản lượng ngô và đậu tương tăng từ tháng 9 (báo cáo USDA)

Sản lượng ngô và đậu tương tăng từ tháng 9 (báo cáo USDA)
5/5 - (1 bình chọn)

Sản lượng ngô và đậu tương tăng từ tháng 9 năm 2021, theo báo cáo Sản lượng trồng trọt do Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) của USDA công bố hôm nay. Sản lượng ngô tăng 3% so với năm ngoái, dự báo đạt 15,0 tỷ giạ; người trồng đậu tương dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng 5% từ năm 2020, dự báo ở mức 4,45 tỷ giạ.

Được thực hiện hàng năm vào tháng 10, ước tính diện tích trồng và thu hoạch đã được xem xét đối với ngô, cao lương, đậu tương, hướng dương, cải dầu, củ cải đường. Những ước tính này đã được cập nhật dựa trên tất cả dữ liệu có sẵn, bao gồm cả dữ liệu diện tích được chứng nhận mới nhất từ ​​Cơ quan Dịch vụ Trang trại. 

Dựa trên các điều kiện tính đến ngày 1 tháng 10, năng suất ngô dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 176,5 giạ trên một mẫu Anh thu hoạch, tăng 0,2 giạ so với dự báo trước đó và tăng 5,1 giạ so với năm 2020. Diện tích thu hoạch ngũ cốc được dự báo là 85,1 triệu mẫu Anh, không thay đổi so với trước đó dự báo.

Cũng dựa trên các điều kiện tính đến ngày 1 tháng 10, năng suất đậu tương dự kiến ​​đạt trung bình 51,5 giạ / mẫu Anh, tăng 0,9 giạ so với dự báo trước đó và tăng 0,5 giạ so với năm 2020. Diện tích thu hoạch đậu ở Hoa Kỳ được dự báo là 86,4 triệu mẫu Anh, không thay đổi so với dự báo trước đó nhưng tăng 5% so với năm 2020.

Báo cáo hôm nay cũng bao gồm dự báo sản lượng bông của Hoa Kỳ. Tất cả sản lượng bông được dự báo ở mức 18,0 triệu kiện 480 pound, giảm 3% so với dự báo trước đó nhưng tăng 23% so với năm 2020.

Dựa trên các điều kiện tính đến ngày 1 tháng 10, sản lượng dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 871 pound / mẫu Anh thu hoạch, giảm 24 pound so với dự báo trước đó nhưng tăng 24 pound so với năm 2020. Sản lượng bông vùng cao được dự báo là 17,7 triệu kiện 480 pound, giảm 3%. so với dự báo trước đó nhưng tăng 26% so với năm 2020. 

Sản lượng bông Pima được dự báo là 353.000 kiện, tăng 5% so với dự báo trước đó nhưng giảm 35% so với năm 2020. Tổng diện tích bông thu hoạch được dự báo là 9,92 triệu mẫu Anh, không thay đổi so với dự báo trước đó nhưng tăng 20% ​​so với năm 2020.

Các cuộc điều tra năng suất và người điều hành trang trại đã được thực hiện từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 để thu thập thông tin về năng suất dự kiến ​​tính đến ngày 1 tháng 10. Các cuộc điều tra năng suất khách quan đối với ngô, bông và đậu tương được thực hiện ở các bang sản xuất chính thường chiếm khoảng 75% sản lượng của Hoa Kỳ. 

Cuộc khảo sát người điều hành trang trại được thực hiện chủ yếu qua điện thoại với một số sử dụng thư và internet. Khoảng 8.900 nhà sản xuất đã được liên hệ trong thời gian khảo sát và đặt câu hỏi về năng suất có thể xảy ra.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ