Sản phẩm Dầu cọ thô (MPO) vẫn được giao dịch bình thường trong 2 ngày nghỉ giao dịch của Sở BMDX là ngày 30,31/05/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng

Theo thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch hàng hóa Bursa Malaysia (BMDX), sản phẩm Dầu cọ thô (MPO) vẫn được giao dịch bình thường trong 2 ngày nghỉ giao dịch của Sở BMDX là ngày 30,31/05/2022

Công Ty TNHH Giao Dịch Hàng Hóa MEX-DN thông báo với Quý Khách Hàng để biết về sự điều chỉnh này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ