Bạch kim

Hàng hóa giaoBạch kim NYMEX
Mã hàng hóaPLE
Độ lớn hợp đồng50 troy ounces/ lot
Đơn vị yết giáUSD / troy ounce
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá0.1 USD / troy ounce
Tháng đáo hạnTháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại

Ngày đăng ký giao nhận05 ngày trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiênNgày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giá5% giá thanh toán
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Quặng sắt

 

 

Đồng Comex

 

 

Bạc Comex