Chì LME

Hàng hóa giaoChì LME
Mã hàng hóaLEDZ / PBD
Độ lớn hợp đồng25 tấn / lot (± 2%)
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Loại hợp đồng3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồngNiêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
Bước giá0.50 USD / tấn
Ngày đáo hạn90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùngNgày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
 • Theo quy định của sản phẩm Chì giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).1. Chì tinh chế có độ tinh khiết tối thiểu 99,970% phải đáp ứng được một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:a. Tiêu chuẩn BS EN 12659:1999 dành cho “Chì và Hợp kim chì – Chì”: Số vật liệu PB970R, PB985R và PB990R

  b. Tiêu chuẩn GB/T 469/2013 dành cho “Chì thỏi”: 99.970%, 99.985%, 99.990% và 99.994%

  c. Tiêu chuẩn ASTM B29-03 (2014) dành cho “Chì tinh luyện”: 99.97% và 99.995%.

  2. Chì được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không quá 55kg.

  3. Chì được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt.

   

  Tiêu chuẩn BS EN 12659:1999 – dành cho “Chì và Hợp kim chì”

   

  Nguyên tốThành phần %
  Chì99.970 đối với

  PB970R

  99.985 đối với

  PB985R

  99.990 đối với

  PB990R

  Tối thiểu
  Bạc0.00500.00250.0015Tối đa
  Asen0.00100.00050.0005
  Bitmut0.0300.01500.0100
  Cadimi0.00100.00020.0002
  Đồng0.00300.00100.0005
  Niken0.00100.00050.0002
  Antimon0.00100.00050.0005
  Thiếc0.00100.00050.0005
  Kẽm0.00050.00020.0002
  Tổng cộng0.0300.0150.010

   

  Tiêu chuẩn GB/T 469-2013 – dành cho “Chì thỏi”

   

  Nguyên tốThành phần %
  Chì99.970 đối với Pb99.97099.985 đối với Pb99.98599.990 đối với Pb99.99099.994 đối với Pb99.994Tối thiểu
  Bạc0.00500.00250.00150.0008Tối đa
  Asen0.00100.00050.00050.0005
  Bitmut0.0300.01500.01000.004
  Cadimi0.00100.00020.00020.0002
  Đồng0.00300.00100.00050.001
  Sắt0.00200.00100.00100.0005
  Niken0.00100.00050.00020.0002
  Antimon0.00100.00050.00050.0007
  Thiếc0.00100.00050.00050.0005
  Kẽm0.00050.00020.00020.0004
  Tổng cộng0.0300.0150.0100.006

   

  Tiêu chuẩn ASTM B29-03 (2014) dành cho “Chì tinh luyện”

   

  Nguyên tốThành phần %
  Chì99.97 đối với

  UNS No.L50021

  99.995 UNS No.L50006Tối thiểu
  Chì nguyên chấtÍt Bitmut

  Ít bạc

  Chì nguyên chất

  Tối đa
  Bạc0.00750.0010
  Nhôm0.0005
  Asen0.00050.0005
  Bitmut0.0250.0015
  Cadimi0.0005
  Đồng0.00100.0010
  Sắt0.0010.0002
  Niken0.00020.0002
  Lưu huỳnh0.001
  Antimon0.00050.0005
  Selen0.0005
  Thiếc0.00050.0005
  Telu0.00020.0001
  Kẽm0.0010.0005

Sản phẩm cùng danh mục

 

Quặng sắt

 

 

Đồng Comex

 

 

Bạc Comex