Dầu ít lưu huỳnh

Hàng hóa giao dch Dầu ít lưu huỳnh
Mã hàng hóa QP
Đ ln hđng 100 tấn / lot
Đơn v yết giá USD / tấn
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 5:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.25 USD / tấn
Tháng đáo hn 96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dch cui cùng Vào lúc 12:00 (giờ London) của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc
Ký qu Theo quy định của MXV
Gii hn v thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thc thanh toán Không giao nhận vật chất

Theo quy định của sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hoá ICE EU.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Dầu thô Brent

 

 

Khí tự nhiên

 

 

Dầu ít lưu huỳnh

 

 

Dầu thô WTI

 

 

Xăng pha chế