Dầu thô Brent

Hàng hóa giao dch Dầu thô Brent
Mã hàng hóa QO
Đ ln hđng 1 000 thùng / lot
Đơn v yết giá USD / thùng
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 5:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD / thùng
Tháng đáo hn 96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng
Ký qu Theo quy định của MXV
Gii hn v thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thc thanh toán Không giao nhận vật chất

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hoàng hoá ICE EU.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Dầu thô Brent

 

 

Khí tự nhiên

 

 

Dầu ít lưu huỳnh

 

 

Dầu thô WTI

 

 

Xăng pha chế