Dầu thô WTI

Hàng hóa giao dch Dầu thô WTI
Mã hàng hóa CLE
Đ ln hđng 1 000 thùng / lot
Đơn v yết giá USD / thùng
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:
6:00 – 5:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD / thùng
Tháng đáo hn  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.

Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

Ngày thông báo đu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dch cui cùng Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc
Ký qu Theo quy định của MXV
Gii hn v thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thc thanh toán Không giao nhận vật chất

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hoá NYMEX.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Dầu thô Brent

 

 

Khí tự nhiên

 

 

Dầu ít lưu huỳnh

 

 

Dầu thô WTI

 

Xăng pha chế