Dầu WTI mini

Hàng hóa giao dch Dầu WTI mini
Mã hàng hóa NQM
Đ ln hđng 500 thùng / lot
Đơn v yết giá USD / thùng
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6: 5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.025 USD / gallon
Tháng đáo hn  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo.Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.
Ngày thông báo đu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dch cui cùng Trước ngày 25 của tháng trước đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đoá hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc)
Ký qu Theo quy định của MXV
Gii hn v thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thc thanh toán Không giao nhận vật chất

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Light Sweet Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hoá NYMEX.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Dầu thô Brent

 

 

Khí tự nhiên

 

 

Dầu ít lưu huỳnh

 

 

Dầu thô WTI

 

 

Xăng pha chế