Đồng LME

Hàng hóa giaoĐỒNG LME
Mã hàng hóaLDKZ / CAD
Độ lớn hợp đồng25 tấn / lot
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Loại hợp đồng3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồngNiêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
Bước giá0.50 USD / tấn
Ngày đáo hạn90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùngNgày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
 • Theo quy định của sản phẩm Đồng giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).Đồng loại A có thành phần hóa học theo một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:a. BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1b. GB/T 467-2010 – Cu-CATH-1

  c. ASTM B115-10 – cathode Grade 1

  Đồng được giao dưới dạng Cathode, khối lượng giao nhận/hợp đồng sai số cho phép +/- 2%.

  Đồng được giao theo hợp đồng phải theo thương hiệu được LME phê duyệt.

  Tiêu chuẩn BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

   

  Nguyên tốThành phần, tỉ lệ % tối đa
  Cu
  Ag0.0025
  As0.0005(1)
  Bi0.00020(2)
  Cd(1)
  Co(3)
  Cr(1)
  Fe0.0010(3)
  Mn(1)
  Ni(3)
  P(1)
  Pb0.0005
  S0.0015(4)
  Sb0.0004(1)
  Se0.00020(2)
  Si(3)
  Sn(3)
  Te0.00020(2)
  Zn(3)
  Tổng các nguyên tố ngoài Cu0.0065

  1.     (As + Cd + Cr + Mn + P + Sb) tỉ lệ tối đa 0.0015%

  2.     (Bi + Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.0003%, hoặc (Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.00030%

  3.     (Co + Fe + Ni + Si + Sn + Zn) tỉ lệ tối đa 0.0020%

  4.     Hàm lượng lưu huỳnh phải được xác định trên mẫu đúc

  Tiêu chuẩn: GB/T 467-2010 Copper Cathode

  (Copper Cathode có độ tinh khiết cao (Cu-CATH-1))

   

  Nhóm

  nguyên tố

  Nguyên tố

  tạp chất

  Thành phần, tỉ lệ tối đaTỉ lệ tối đa tổng thành phần của các nhóm nguyên tố
  1Se0.000200.000300.00030
  Te0.00020
  Bi0.0020
  2Cr0.0015
  Mn
  Sb0.0004
  Cd
  As0.0005
  P
  3Pb0.00050.0005
  4S0.00150.0015
  5Sn0.0020
  Ni
  Fe0.0010
  Si
  Zn
  Co
  6Ag0.00250.0025
  Tổng hàm lượng của các thành phần tạp chất được liệt kê0.0065

   

  Tiêu chuẩn: ASTM B115-10 Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

  cho Cathode Đồng điện phân (Cathode Grade 1)

   

  Nguyên tốThành phần, tỉ lệ % tối đaTỉ lệ tối đa của nhóm nguyên tố
  Se0.00020.0003
  Te0.0002
  Bi0.00010
  Sb0.0004
  Pb0.0005
  As0.0005
  Fe0.0010
  Ni0.0010
  Sn0.0005
  S0.0015
  Ag0.0025
  Tổng tối đa cho phép0.0065

Sản phẩm cùng danh mục

 

Quặng sắt

 

 

Đồng Comex

 

 

Bạc Comex