Đường trắng

Hàng hóa giao Đường trắng ICE EU
Mã hàng hóa QW
Độ lớn hợp đồng 50 tấn/ lot
Đơn vị yết giá USD / tấn
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
14:45 – 00:00 (ngày hôm sau)
Bước giá  10 cents / tấn (0.1 USD / tấn)
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8
Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng 16 ngày trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn, vào thời điểm 17:55 (giờ London). Nếu ngày này không phải là ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Không quy định
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
  • Theo quy định của sản phẩm Đường trắng (White sugar) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Đậu tương mini CBOT

 

 

Ngô Mini CBOT

 

 

Lúa mì

 

 

Dầu đậu tương

 

 

Ngô

 

 

Khô đậu tương