Đồng LME

Hàng hóa giaoKẽm LME
Mã hàng hóaLZHZ / ZDS
Độ lớn hợp đồng25 tấn / lot (± 2%)
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Loại hợp đồng3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồngNiêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
Bước giá0.50 USD / tấn
Ngày đáo hạn90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùngNgày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
 • Theo quy định của sản phẩm Kẽm giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).1. Kẽm tinh khiết 99.995% phải đáp ứng được một trong 4 tiêu chuẩn dưới đây:

  a. BS EN 1179:2003 – 99.995%

  b. ISO 752:2004 – ZN-1 grade

  c. ASTM B6-12 – LME grade

  d. GB/T 470-2008 – Zn99.995

  2. Kẽm được giao ở dạng thỏi, có trọng lượng không quá 30 kg.

  3. Kẽm được giao phải đến từ các doanh nghiệp trong danh sách LME phê duyệt.

   

  Tiêu chuẩn: BS EN 1179:2003 (phân loại cấp Z1)

   

  Nguyên tốThành phần (%)
  Kẽm (danh nghĩa)99.995
  Chì0.003Mức tối đa
  Cadimi0.003
  Sắt0.002
  Thiếc0.001
  Đồng0.001
  Nhôm0.001
  Tổng tất cả các

  nguyên tố, ngoài kẽm

  0.005

   

  Tiêu chuẩn: GB/T 470-2008 phôi kẽm: Loại Zn99.995

   

  Nguyên tốThành phần (%)
  Kẽm (danh nghĩa)99.995
  Chì0.003Mức tối đa
  Cadimi0.002
  Sắt0.001
  Thiếc0.001
  Đồng0.001
  Nhôm0.001
  Tổng tất cả các

  nguyên tố, ngoài kẽm

  0.005

   

  Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM B6-12 cho kẽm: Loại LME

   

  Nguyên tốThành phần (%)
  Kẽm (mức tối thiểu)99.995
  Chì0.003Mức tối đa
  Cadimi0.003
  Sắt0.002
  Thiếc0.001
  Đồng0.001
  Nhôm0.001
  Tổng tất cả các

  nguyên tố, ngoài kẽm

  0.005

   

  Tiêu chuẩn ISO 752:2004 Phôi kẽm (ZN-1)

   

  Nguyên tốThành phần (%)
  Kẽm (mức tối thiểu)99.995
  Chì0.003Mức tối đa
  Cadimi0.003
  Sắt0.002
  Thiếc0.001
  Đồng0.001
  Nhôm0.001
  Tổng tất cả các

  nguyên tố, ngoài kẽm

  0.005

Sản phẩm cùng danh mục

 

Quặng sắt

 

 

Đồng Comex

 

 

Bạc Comex