Quặng sắt

Hàng hóa giao Quặng sắt 62% Fe – SGX
Mã hàng hóa FEF
Độ lớn hợp đồng 100 tấn/ lot
Đơn vị yết giá USD / tấn
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
Phiên 1: 06:25 – 19:00
Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.05 USD /tấn
Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 4 năm từ năm hiện tai
Ngày đăng ký giao nhận 05 ngày trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Không quy định
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.

Sản phẩm cùng danh mục

 

Đồng Comex

 

 

Bạc Comex

 

 

Bạch kim NYMEX