Thiếc LME

Hàng hóa giaoThiếc LME
Mã hàng hóaLTIZ / SND
Độ lớn hợp đồng5 tấn / lot (± 2%)
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Loại hợp đồng3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồngNiêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
Bước giá5 USD / tấn
Ngày đáo hạn90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùngNgày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
 • Theo quy định của sản phẩm Thiếc giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).1. Thiếc tinh luyện có độ tinh khiết tối thiểu 99,85% phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 610: 1996

  2. Thiếc được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không dưới 12 kg và không quá 30 kg.

  3. Thiếc được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt.

   

  Tiêu chuẩn BS EN 610: 1996

   

  Nguyên tốThành phần %
  Thiếc99.85Tối thiểu
  Nhôm0.0010Tối đa
  Asen0.030
  Bitmut0.030
  Cadimi0.0010
  Đồng0.050
  Sắt0.010
  Chì0.050
  Antimon0.050
  Kẽm0.0010
  Tổng cộng0.150

Sản phẩm cùng danh mục

 

Quặng sắt

 

 

Đồng Comex

 

 

Bạc Comex