Xăng pha chế

Hàng hóa giao dch Xăng pha chế RBOB
Mã hàng hóa RBE
Đ ln hđng 42 000 gallon / lot
Đơn v yết giá USD / gallon
Thi gian giao dch Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.0001 USD / gallon
Tháng đáo hn  Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.

Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

Ngày thông báo đu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dch cui cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn
Ký qu Theo quy định của MXV
Gii hn v thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thc thanh toán Không giao nhận vật chất

Theo quy định của sản phẩm Xăng pha chế (RBOB Gasoline) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hoá NYMEX

Sản phẩm cùng danh mục

 

Dầu thô Brent

 

 

Khí tự nhiên

 

 

Dầu ít lưu huỳnh

 

 

Dầu thô WTI

 

 

Xăng pha chế