Số liệu giao hàng trong tuần báo cáo của cả ba mặt hàng đều cao hơn so với tuần trước sẽ là yếu tố hỗ trợ giá trong phiên hôm nay. Đặc biệt là ngô, số liệu thực tế chỉ ít hơn khoảng 4000 tấn so với mức trên của khoảng dự đoán thị trường

Đánh giá bài viết

Bộ nông nghiệm Mỹ (USDA) vừa phát hành báo cáo Giao hàng xuất khẩu (Export Inspections) với các số liệu quan trọng trong tuần từ 17/06 đến 20/06 như sau:

Số liệu giao hàng trong tuần báo cáo của cả ba mặt hàng đều cao hơn so với tuần trước sẽ là yếu tố hỗ trợ giá trong phiên hôm nay. Đặc biệt là ngô, số liệu thực tế chỉ ít hơn khoảng 4000 tấn so với mức trên của khoảng dự đoán thị trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ