5/5 - (1 bình chọn)

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 162/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 12/05 -14/05/2021Đề nghị Quý khách hàng lưu ý về lịch này.