Thông báo “Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 25/04/2022”

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty TNHH MEX-DN xin gửi đến Quý Khách Hàng thông báo số 319/TB/TGĐ-MXV ngày 25/04/2022 về việc “Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ