Thông báo thay đổi Biên độ giá giao dịch sản phẩm Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Lúa mỳ Kansas từ ngày 07/03/2022

Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ vào sự điều chỉnh của Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi Biên độ giao dịch của một số sản phẩm như sau:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông Biên độ giá (mới)
1Lúa mỳZWANông sảnCBOTGiới hạn giá ban đầu $0.85/giạ

Giới hạn giá mở rộng $1.30/giạ

2Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOTGiới hạn giá ban đầu $0.85/giạ

Giới hạn giá mở rộng $1.30/giạ

3Lúa mỳ KansasKWENông sảnCBOTGiới hạn giá ban đầu $0.85/giạ

Giới hạn giá mở rộng $1.30/giạ

Thay đổi trên có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 07/03/2022. Quý Thành viên vui lòng cập nhật và thông tin đến Khách hàng nội dung này.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ