Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng (09/11/2021)

Kính gửi: Quý khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1QPX21Dầu ít lưu huỳnh 11/202111/11/2021Trước 21:00 ngày 09/11/2021
2XBX21Đậu tương Mini 11/202112/11/2021Trước 21:00 ngày 10/11/2021
3ZREX21Gạo thô

11/2021

12/11/2021Trước 21:00 ngày 10/11/2021
4ZSEX21Đậu tương 11/202112/11/2021Trước 21:00 ngày 10/11/2021

Đề nghị Quýkhách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ