Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên 28/4/2021

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên

Kính gửi: Quý khách hàng

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán

1

MPOK21Dầu cọ thô 05/202130/04/2021Trước 15:00 ngày 28/04/2021

2

ZFTK21Cao su TSR20 05/202130/04/2021Trước 15:00 ngày 28/04/2021

3

SBEK21Đường 11 05/202130/04/2021Trước 23:00 ngày 28/04/2021

4

ZSEK21Đậu Tương 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021

5

ZCEK21Ngô 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021

6

ZWAK21Lúa Mỳ 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021

7

ZLEK21Dầu Đậu Tương 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021

8

ZMEK21Khô Đậu Tương 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021

9

XBK21Đậu Tương Mini 05/202130/04/2021Trước 23:45 ngày 28/04/2021

10

XWK21Lúa Mỳ Mini 05/202130/04/2021Trước 23:45 ngày 28/04/2021

11

XCK21Ngô Mini 05/202130/04/2021Trước 23:45 ngày 28/04/2021

12

SIEK21Bạc 05/202130/04/2021Trước 02:00 ngày 29/04/2021

13

PLEK21Bạch kim 05/202130/04/2021Trước 02:00 ngày 29/04/2021

14

CPEK21Đồng 05/202130/04/2021Trước 02:00 ngày 29/04/2021

15

FEFJ21Quặng sắt 04/202130/04/2021Trước 02:15 ngày 29/04/2021

 

Đề nghị quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020

Thanks & Best regards,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ