Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên từ 25/6/2021 -29/6/2021

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên

Kính gửi: Quý khách hàng, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1RBEN21Xăng RBOB 07/202128/06/2021Trước 02:00 ngày 25/06/2021
2QOQ21Dầu Brent 08/202128/06/2021Trước 03:00 ngày 25/06/2021
3ZFTN21Cao su TSR 20 07/202130/06/2021Trước 15:00 ngày 28/06/2021
4MPON21Dầu cọ thô 07/202130/06/2021Trước 15:00 ngày 28/06/2021
5SBEN21Đường 11 07/202130/06/2021Trước 22:00 ngày 28/06/2021
6ZCEN21Ngô 07/202130/06/2021Trước 23:20 ngày 28/06/2021
7ZSEN21Đậu Tương 07/202130/06/2021Trước 23:20 ngày 28/06/2021
8ZMEN21Khô Đậu Tương 07/202130/06/2021Trước 23:20 ngày 28/06/2021
9ZLEN21Dầu Đậu Tương 07/202130/06/2021Trước 23:20 ngày 28/06/2021
10ZWAN21Lúa Mỳ 07/202130/06/2021Trước 23:20 ngày 28/06/2021
11XCN21Ngô Mini 07/202130/06/2021Trước 23:45 ngày 28/06/2021
12XBN21Đậu Tương Mini 07/202130/06/2021Trước 23:45 ngày 28/06/2021
13XWN21Lúa Mỳ Mini 07/202130/06/2021Trước 23:45 ngày 28/06/2021
14SIEN21Bạc 07/202130/06/2021Trước 02:00 ngày 29/06/2021
15PLEN21Bạch kim 07/202130/06/2021Trước 02:00 ngày 29/06/2021
16CPEN21Đồng 07/202130/06/2021Trước 02:00 ngày 29/06/2021
17FEFM21Quặng sắt 06/202130/06/2021Trước 02:15 ngày 29/06/2021

Đề nghị khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ