Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng (14/02/2022)

Kính gửi: Quý khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MCLEH22Dầu WTI micro 03/202216/02/2022Trước 21:00 ngày 14/02/2022
2NQMH22Dầu WTI Mini 03/202216/02/2022Trước 21:00 ngày 14/02/2022
3KCEH22Cà phê Arabica 03/202217/02/2022Trước 21:00 ngày 16/02/2022
4CLEH22Dầu WTI 03/202218/02/2022Trước 21:00 ngày 17/02/2022
5NQGH22Khí tự nhiên mini 03/202221/02/2022Trước 21:00 ngày 17/02/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1MPOG22Dầu cọ thô 02/202215/02/2022Trước 15:00 ngày 11/02/2022
2MCLEH22Dầu WTI micro 03/202218/02/2022Trước 21:00 ngày 16/02/2022
3NQMH22Dầu WTI Mini 03/202218/02/2022Trước 21:00 ngày 16/02/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021. Trong trường hợp Quý khách hàng không thực hiện, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định kể từ ngày 01/03/2022.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ