Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng (15/03/2022)

Kính gửi: Quý khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán các hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1ZFTJ22Cao su TSR20 04/202231/03/2022Trước 15:00 ngày 15/03/2022
2FEFH22Quặng sắt 03/202231/03/2022Trước 21:00 ngày 15/03/2022
3NQMJ22Dầu WTI Mini 04/202217/03/2022Trước 21:00 ngày 15/03/2022
4MCLEJ22Dầu WTI micro 04/202217/03/2022Trước 21:00 ngày 15/03/2022
5CLEJ22Dầu WTI 04/202218/03/2022Trước 21:00 ngày 17/03/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1CCEH22Ca cao

03/2022

16/03/2022Trước 21:00 ngày 14/03/2022
2ZFTJ22Cao su TSR20 04/202231/03/2022Trước 15:00 ngày 15/03/2022
3FEFH22Quặng sắt 03/202231/03/2022Trước 21:00 ngày 15/03/2022
4KCEH22Cà phê Arabica 03/202221/03/2022Trước 21:00 ngày 17/03/2022
5MCLEJ22Dầu WTI micro 04/202221/03/2022Trước 21:00 ngày 17/03/2022
6NQMJ22Dầu WTI Mini 04/202221/03/2022Trước 21:00 ngày 17/03/2022
7CLEJ22Dầu WTI 04/202222/03/2022Trước 21:00 ngày 18/03/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021. Trong trường hợp Quý khách hàng không thực hiện, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ