Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng (22/03/2022)

Kính gửi: Quý khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGJ22Khí tự nhiên mini 04/202224/03/2022Trước 21:00 ngày 22/03/2022
2NGEJ22Khí tự nhiên 04/202225/03/2022Trước 21:00 ngày 23/03/2022
3BMK22Dầu Brent mini 05/202229/03/2022Trước 21:00 ngày 25/03/2022
4RBEJ22Xăng RBOB 04/202229/03/2022Trước 21:00 ngày 25/03/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGJ22Khí tự nhiên mini 04/202228/03/2022Trước 21:00 ngày 24/03/2022
2CPEH22Đồng

03/2022

29/03/2022Trước 21:00 ngày 25/03/2022
3NGEJ22Khí tự nhiên 04/202229/03/2022Trước 21:00 ngày 25/03/2022
4SIEH22Bạc

03/2022

29/03/2022Trước 21:00 ngày 25/03/2022
5PLEH22Bạch kim

03/2022

29/03/2022Trước 21:00 ngày 25/03/2022

Đề nghị Quý khách hàng nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021. Trong trường hợp Quý khách hàng không thực hiện hoặc đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ