Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng (23/12/2021)

Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NGEF22Khí tự nhiên 01/202227/12/2021Trước 21:00 ngày 23/12/2021
2BMG22Dầu Brent mini 02/202228/12/2021Trước 18:00 ngày 24/12/2021
3LRCF22Cà phê Robusta 01/202228/12/2021Trước 21:00 ngày 23/12/2021
4QOG22Dầu Brent

02/2022

28/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
5RBEF22Xăng pha chế 01/202229/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGF22Khí tự nhiên mini 01/202228/12/2021Trước 21:00 ngày 23/12/2021
2CPEZ21Đồng

12/2021

29/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
3NGEF22Khí tự nhiên 01/202229/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
4PLEZ21Bạch kim

12/2021

29/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
5SIEZ21Bạc

12/2021

29/12/2021Trước 21:00 ngày 27/12/2021
6BMG22Dầu Brent mini 02/202230/12/2021Trước 21:00 ngày 28/12/2021
7QOG22Dầu Brent

02/2022

30/12/2021Trước 21:00 ngày 28/12/2021

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 15/09/2021.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ