Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng (26/11)

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOZ21Dầu cọ thô 12/202130/11/2021Trước 15:00 ngày 26/11/2021
2SIEZ21Bạc 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
3CPEZ21Đồng 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
4PLEZ21Bạch kim 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
5XCZ21Ngô Mini 12/202130/11/2021Trước 22:30 ngày 26/11/2021
6XWZ21Lúa mỳ Mini 12/202130/11/2021Trước 22:30 ngày 26/11/2021
7KWEZ21Lúa mỳ Kansas 12/202130/11/2021Trước 22:30 ngày 26/11/2021
8ZLEZ21Dầu Đậu tương 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021
9ZMEZ21Khô Đậu tương 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021
10ZWAZ21Lúa mỳ

12/2021

30/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021
11ZCEZ21Ngô

12/2021

30/11/2021Trước 21:00 ngày 29/11/2021

 

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1QOF22Dầu Brent 01/202230/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021
2RBEZ21Xăng pha chế 12/202130/11/2021Trước 21:00 ngày 26/11/2021

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ