Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng (27/01/2022)

Kính gửi: Quý khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOG22Dầu cọ thô 02/202231/01/2022Trước 15:00 ngày 27/01/2022
2SIEG22Bạc

02/2022

31/01/2022Trước 21:00 ngày 27/01/2022
3CPEG22Đồng

02/2022

31/01/2022Trước 21:00 ngày 27/01/2022
4PLEG22Bạch kim 02/202231/01/2022Trước 21:00 ngày 27/01/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1QOH22Dầu Brent 03/202231/01/2022Trước 21:00 ngày 27/01/2022
2BMH22Dầu Brent mini 03/202231/01/2022Trước 21:00 ngày 27/01/2022
3RBEG22Xăng RBOB 02/202231/01/2022Trước 21:00 ngày 27/01/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định sau 02 tháng kể từ ngày Quyết định trên có hiệu lực.


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ