Thông báo về việc “Thay đổi ký quỹ giao dịch một số mặt hàng và ký quỹ liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV”

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Công ty TNHH MEX-DN thông báo tới Quý Khách Hàng về việc thay đổi ký quỹ giao dịch một số mặt hàng và ký quỹ liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 3/5/2022.

Chi tiết bao gồm

I. Ký quỹ giao dịch hàng hóa:

– Khô đậu tương (ZME): giảm từ $2,860 về $2,640

– Đậu tương (ZSE): giảm từ $5,060 về $4,400

– Đậu tương mini (XB): giảm từ $1,012 về $880

– Lúa mỳ (ZWA): giảm từ $4,510 về $3,850

– Lúa mỳ mini (XW): giảm từ $902 về $770

– Lúa mỳ Kansas (KWE): giảm từ $4,510 về $3,850

II. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

1. Lúa mỳ

III. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:

1. Dầu đậu tương

2. Đậu tương 

3. Khô đậu tương 

4. Lúa mỳ 

Lưu ý: Quyết định ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày 04/05/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ