Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên 28/4/2021

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên

Kính gửi: Quý khách hàng

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán

1

MPOK21 Dầu cọ thô 05/2021 30/04/2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021

2

ZFTK21 Cao su TSR20 05/2021 30/04/2021 Trước 15:00 ngày 28/04/2021

3

SBEK21 Đường 11 05/2021 30/04/2021 Trước 23:00 ngày 28/04/2021

4

ZSEK21 Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021

5

ZCEK21 Ngô 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021

6

ZWAK21 Lúa Mỳ 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021

7

ZLEK21 Dầu Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021

8

ZMEK21 Khô Đậu Tương 05/2021 30/04/2021 Trước 23:20 ngày 28/04/2021

9

XBK21 Đậu Tương Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021

10

XWK21 Lúa Mỳ Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021

11

XCK21 Ngô Mini 05/2021 30/04/2021 Trước 23:45 ngày 28/04/2021

12

SIEK21 Bạc 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021

13

PLEK21 Bạch kim 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021

14

CPEK21 Đồng 05/2021 30/04/2021 Trước 02:00 ngày 29/04/2021

15

FEFJ21 Quặng sắt 04/2021 30/04/2021 Trước 02:15 ngày 29/04/2021

 

Đề nghị quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020

Thanks & Best regards,

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x