Thông báo về việc thay đổi ký quỹ giao dịch mặt hàng Bông, áp dụng kể từ ngày 04/05/2022. 

Kính gửi Quý Khách Hàng

Công ty TNHH MEX-DN thông báo tới Quý Khách Hàng về việc thay đổi ký quỹ giao dịch mặt hàng Bông, áp dụng kể từ ngày 04/05/2022.

Chi tiết:

– Bông (CTE): tăng từ $3,850 lên $4,950.
 
Lưu ý: Quyết định ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày: 04/05/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ