THS Markit cắt giảm dự báo diện tích gieo trồng đậu tương và nâng diện tích ngô trong năm 2022 của Mỹ

Đánh giá bài viết

Trong báo cáo mới nhất của IHS Markit, hãng tư vấn này đã điều chỉnh dự báo về diện tích gieo trồng năm 2022 của Mỹ đối với 3 mặt hàng nông sản là ngô, đậu tương và lúa mì. Những số liệu này đã được USDÃ Công bố trong báo cáo Prospective Plantings vào ngày 31/03 và sẽ được cập nhật trong báo cáo ngày 30/06 tới. 

Theo IHS Markit, dự báo diện tích gieo trồng ngô năm 2022 của Mỹ sẽ đạt mức 90.97 triệu mẫu, tăng từ mức 90.51 triệu mẫu trong ước tính trước đó và mức 89.49 trong ước tính của USDA. Bên cạnh đó, IHS dự báo sản lượng ngô 2021 của Mỹ ở mức 14,930 tỷ giạ, dựa trên mức năng suất 179.5 gia/mẫu. Cả hai số liệu trên đều cao hơn ước tính mới nhất của USDA.

IHS dự báo diện tích gieo trồng đậu tương 2022 của Mỹ ở mức 88.74 triệu mẫu, thấp hơn so với mức 89.02 triệu mẫu trong báo cáo trước và 90.96 triệu mẫu trong báo cáo của USDA. Sản lượng và năng suất được dự báo lần lượt là 4,570 tỷ giạ và 52 giạ/mẫu.

 

Tổng diện tích gieo trồng lúa mì được dự báo ở mức 46.44 triệu mẫu, thấp hơn mức 47.35 triệu mẫu của USDA. Diện tích gieo trồng lúa mì vụ xuân năm 2022 (không bao gồm lúa mì Durum) đang được dự báo ở mức 10.49 triệu mẫu, tăng lên so với mức 10.15 triệu mẫu trong báo cáo trước nhưng thấp hơn mức 11.2 triệu mẫu của USDA. Đối với lúa mì Durum, IHS hạ dự báo diện tích gieo trồng năm 2022 xuống mức 1.71 triệu mẫu, từ 1.75 triệu mẫu trong tháng trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Mở tài khoản Nạp rút tiền Tải App HOTLINE Thu nhỏ